Bølge logo

OM OS

Søsport Vilsund er en helt ny forening, som blev stiftet i 2017. Vi er en flerstrenget forening, som med tiden vil etablere afdelinger med aktiviteter inden for forskellige former for søsport. Foreningens aktiviteter vil foregå på vandet på begge sider af Limfjorden ved Vilsundbroen. Vi har base på Værftet i Vest Vilsund og i Brohuset på Sundby Mors Havn (forventet indvielse juni 2019)

Vi har startet en kajakafdeling med 24 medlemmer og en vinterbaderafdeling.

På baggrund af udmeldte interesser planlægger vi i 2018 at etablere en afdeling for SUP (Stand Up Paddling) samt en afdeling for jetski/vandscooter-aktiviteter.

Vi har perfekte potentialer på fjorden, de bygningsmæssige rammer kommer på plads, medlemmerne er på vej – vil du være med?

Søsport Vilsund deltager i DM i foreningsudvikling 2018, som gennemføres af DGI

BESTYRELSE SØSPORT VILSUND
Leif Noppenau, formand, tlf. 40214247
Flemming Christensen, kasserer
Laurids Mortensen, sekretær
Rasmus Bak Andersen, grejchef
Flemming Jensen, bestyrelsesmedlem
Tina Kruhl, repr. kajakudvalg
Ivan Hangaard Nielsen, repr. vinterbaderne

 


VEDTÆGTER

PRIVATLIVSPOLITIK

Kvinde roer en kajak
Kajakkere bliver instrueret i deres kajak

KAJAKUDVALG 2019

Tina Kruhl, formand, 60476409

Marianne Laursen, klubinstruktør og næstformand, tlf. 30567855

 

Havkajak

Havkajakafdelingen Vilsund Søsport blev stiftet i 2017, og er i rivende udvikling. Med sin fantastiske beliggenhed i farvandet mellem Mors og Thy er der 4 smukke kyststrækninger at følge med udsigt til molerklinter, grønne bakkedrag og strandenge med rigt dyreliv.

Medlemsskab til kajakklubben.

Som medlem af kajakklubben har man adgang til at benytte klubbens kajakker og andet udstyr. Som medlem er der en gang om ugen en klub aften sammen med klubbens andre medlemmer.

For at blive aktiv medlem af kajakklubben skal man have IPP 2 bevis, DGI’s roerbevis eller andet tilsvarende.

Vi udbyder løbende IPP2 og DGI’ s roerkursus for nye medlemmer. Følg med på Facebook-gruppen:

Kajakafdeling ved Vilsund Søsportklub hvor der bliver lagt nyheder ud.

TILMED HOLD

Ture for nybegyndere eller andre interesserede

Vil man gerne ud at prøve hvordan det er at ro kajak eller har man lyst til at opleve de smukke kyststrækninger så kan man tage med på een af sommerens ture for begyndere.

På hverdagsaftener i juni, juli og august måned arrangerer vi ture a 3 timers varighed, hvor man får introduktion til hvordan man roer kajak. Turene gennemføres med klubbens undervisere, der er på IPP 2 instruktørniveau eller DGI’s klubinstruktørniveau. Vi sejler som udgangspunkt ud fra Værftet på Thy-siden eller fra Sundby Mors Havn på Mors-siden. Turene kan blive flyttet eller aflyst hvis vejret ikke egner sig på pågældende tid og sted.

Følg med på Facebook-gruppen: Kajakafdeling ved Vilsund Søsportklub og se hvornår næste tur bliver. Her bliver også løbende lagt informationer ud om andre af klubbens aktiviteter.

Kajakkere bliver instrueret på land
Bølge logo
Vinterbadere

VINTERBADERNE

Vinterbadning er blevet populært i hele Danmark – formentlig fordi aktiviteten forbindes med såvel fysisk som psykisk velvære. Udøverne betragter vinterbadning som motion for blodkarrene, som trækker sig sammen, når man går i vandet, og udvider sig, når man kommer op – det medfører at man som udøver får en rigtig behagelig varmefornemmelse.

Mindst lige så betydningsfuld er den psykiske sundhed, som kommer af, at der strømmer en masse signalstoffer til hjernen, når man bader i koldt vand. Sammen med den fysiske varmefornemmelse giver disse signalstoffer vinterbaderen en følelse af at være høj efter at have dyppet sig. Denne følelse forstærkes formentlig af lettelsen over at have overstået ”det kolde gys”.

Disse oplevelser vil Vinterbaderne Søsport Vilsund gerne give en masse thyboer
og morsingboer.

 Vi bader hver tirsdag og torsdag kl. 17.30  fra stranden ved
Hotel Vilsund Strand.

Desuden deltager vi i vinterbadeaktiviteter hos andre vinterbadelaug, fx Den Store Badedag 4. juledag i Nørre Vorupør

Vi bader for øvrigt året rundt.

TILMED HOLD

Som vinterbader får du mulighed følge med på vores Facebookgruppe.

Havet

Jetski

Under etablering – nærmere info følger

Havet

SUP Stand Up Paddling

SUP-aktiviteter forventes startet i løbet af sommeren 2018.

Der er etableret et SUP-udvalg bestående af
Rikke Hausgaard Noppenau
tlf. 23 31 23 52
rikkenoppenau@hotmail.com

Morten Dahl
tlf. 21 26 32 50
mortenvaldemar@hotmail.com

Lasse Sander
tlf. 25 53 11 17
lasse307@hotmail.com

Flemming Søvndal
tlf. 61 69 30 46
flemming@thyrace.dk

Laurids Mortensen
tlf. 29 11 39 49
trombakken@gmail.com

Kontakt ét af udvalgsmedlemmerne, hvis du er interesseret i at være med.

Medlemskab og tilmelding

til aktiviteterforegår via