Bølge logo
Sejlbåd på vandet

Søsportscenter Vilsund

 

LIV OG MENING
I erkendelse af at vandet ér det primære stedbundne potentiale i området, har vi den overordnede målsætning, at området omkring Vilsundbroen i 2025 skal være kendt som ét attraktivt center for søsportsaktiviteter i Thisted og Morsø Kommuner.

Vi har først og fremmest fokus på at skabe liv og mening med relation til Limfjorden og Vilsund. Vi skal tage det blå element, og de oplevelser der knytter sig dertil, til os. Det spor drives frem af flere initiativer, som involverer en række aktører i området.

Se visionsplanen VENDEPUNKT Vilsund – ét søsportscenter

Se program for Vild med Vand 9. juni 2018

Værftet

Værftet på den sydlige del af Vilsund Havn og arealet omkring værftet har siden etableringen i 1948 været et stort aktiv for Vilsund. På et tidspunkt var der ansat 30 mand på værftet.

Værftets tidligere ejer, Hans Jørgen Meibom Andersen, overtog værftet i 1981. I mange år bestod arbejdet bl.a. i ombygning af fiskekuttere, som blev købt af private til fritidssejlads, og værftet fik ry for at være god til at sætte gamle sejlskibe i stand.

Med udgangspunkt i de frilufts- og søsportsorienterede potentialer, der er i værftsområdet, har en borgergruppe i Vilsund stiftet foreningen Søsportscenter Vilsund Bygningsforening, som i 2017 har købt værftet og sikrer dermed værftets fremtid og sikrer området som det store aktiv for Vilsund. I foreningen arbejder man på at skabe muligheder for en restaurering med om- og tilbygning af det gamle bådeværft. Det har indtil videre resulteret i, at man er bevilget 2 mio. kroner af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal, samt bevilling på 0,8 mio. kr. i lån og tilskud på 2,7 mio. kr. fra Thisted. Pengene indgår som en del af et samlet anlægsbudget på 6,0 mio. kroner. Projektet starter i 2018.

 

 

 

 

Formålet er at skabe mere liv og flere aktiviteter på vandsiden, samtidig med at aktiviteterne på værftet fastholdes og åbnes op for offentligheden. Dermed skabes nye rammer til gavn for det eksisterende liv på havnen og – nok så vigtigt – grundlag for nyt liv og aktivitet på havnen.

Med Søsportscenter Vilsund vælges nu en strategi for havnens anvendelse, som dels bygger videre på havnens mange års erfaringer med vandaktiviteter og dels understøtter den eksisterende erhvervsaktivitet.

Ejerskabet og driften af værftet og omkringliggende areal skal varetages af Søsportscenter Vilsund Bygningsforening.

Leje af lokaler og faciliteter

Søsportscenter Vilsunds Bygningsforening udlejer lokaler og faciliteter til virksomheder, privatpersoner og foreninger, som kan leve op til Søsportscenter Vilsunds formål og agere inden for bestemmelser for området.

Søsportsklubben Vilsund udlejer lokaler efter nærmere aftale og den vestligste bygning er udlejet til opmagasinering af udstyr.

Fiskerfartøjer kan foretage losning på lossekajen og mindre fartøjer kan repareres på beddingen.

SØSPORTSCENTER VILSUNDS BYGNINGSFORENINGS BESTYRELSE
Flemming Jensen, formand, tlf. 21619871
Ove Lemvig, kasserer, tlf. 24251702
John Plet, sekretær, tlf. 22785807
Flemming Jensen, tlf. 23320625
Peter Hougaard, tlf. 30455742

Kontakt et bestyrelsesmedlem for nærmer info og lejemuligheder hos Søsportscenter Vilsund

Luftfoto af Vilsund

Bedding 2017

Værftet og beddingen blev etableret i 1948. Værftskomplekset består af tre bygninger: værkstedet i tilknytning til beddingen, et lille spilhus, samt lager/værkstedsbygning med kontor-/undervisningslokale

Beddingen benyttes jævnligt til servicering af muslingefartøjer og større lystbåde.

Det er Søsportscenter Vilsunds Bygningsforenings vision og målsætning at bevare aktiviteterne omkring værftet. Muslingefartøjer og lystbåde skal fortsat kunne repareres på beddingen. Værkstedslokalerne kan udlejes til virksomheder, som i forvejen arbejder med værftsopgaver, ligesom hobbyhåndværkere og ejere af større både skal kunne leje bedding og værksted til mindre repararations- og vedligeholdelsesopgaver.

Undervisningslokalet kan anvendes som klublokale og/eller kontor for Søsportsklubben Vilsund.

Værftet i Bedding
Værftet i Bedding
Lossekajen
Lossekajen

lossekaj 2017

Lossekajen anvendes til losning af muslinger. Det har de senere år været store udsving i indtægterne, men det er Søsportscenter Vilsunds vision og målsætning, at lossekajen skal bevares. Der skal sikres plads til mindst to fartøjer ved kajen og mindst to containere på kajen.

Medlemskab

Bliv medlem – og vær med til at præge udviklingen i Søsportscenter Vilsund.
Medlemskab tegnes ved indbetaling af 100 kr. på Konto 9090 0003825752